top of page

Helma Lieberwerth ontwikkelde de Zijnsintentie-visie: een revolutionaire kijk op mensen en persoonlijke groei. De grondgedachte is dat elk mens iets unieks bijdraagt, aan zichzelf en aan anderen. En dat je in allerlei vormen signalen krijgt over je Zijnsintentie. De visie maakt het eenvoudig om deze signalen te herkennen en om er betekenis aan te geven. De door Helma ontwikkelde begeleidingsmethodiek Quaning levert een oplossing om duurzaam vanuit je Zijnsintentie te leven.

De bouwstenen van je leven
Elk mens draagt iets unieks bij, aan zichzelf en aan een specifieke groep mensen. Je krijgt bij je geboorte het verlangen mee om daar invulling aan te geven. Je krijgt een lichaam dat je ertoe in staat stelt je Zijnsintentie te manifesteren. Je krijgt daarvoor talenten mee, die je vanaf het allereerste moment van je leven inzet. En je wordt geboren in een omgeving waarin je in de eerste 10 jaar van je leven dingen ziet, hoort en ervaart die je voorbereiden om later in je leven je Zijnsintentie volledig te manifesteren. Het is als het ware jouw levensschool met een specifiek op jouw Zijnsintentie afgestemd vakkenpakket met verschillende levenslessen.

Signalen
Je krijgt in jouw leven signalen waardoor je weet of je in lijn met jouw Zijnsintentie leeft of dat je die nog verder te vervullen hebt. Het is een hyperintelligent en hypersensitief superpersoonlijk feedbacksysteem. Als je de signalen herkent en de betekenis ervan over jouw Zijnsintentie begrijpt, wordt de vernuftige, dienende werking om jou helemaal jezelf te laten zijn, je overduidelijk.

Bekijk het interview

Boek Zijnsintentie.jpeg

Je Zijnsintentie kennen: life changing


“Het weten van mijn Zijnsintentie geeft zo’n vervulling. Ik was er naar op zoek, maar heb de diepte en impact ervan op mijn leven niet kunnen vermoeden.”
 

“Ik hoef niets te zeggen, het lijkt wel of ik als een magneet die mensen en die situaties aantrek waar ik mijn Zijnsintentie kan brengen.”
 

“In retrospectief is de betekenis van alles wat er in mijn leven gebeurd is zo duidelijk. Alles stond al in het teken van mijn Zijnsintentie.” 
 

Jessica: “Alsof de puzzelstukjes in elkaar vielen. Ik werd er hyper van (in de goede zin) en zag een hoop toekomstige zaken en dromen ineens concreet en duidelijk voor mij en kon dit ook communiceren naar anderen toe.”
Lees hier hoe Jessica haar Zijnsintentie ontdekte en hoe het daarna met haar ging.

 

Jim: “Na het ontdekken van mijn Zijnsintentie leek er wel een deur te openen en kon ik mij meer focussen op bepaalde doelen (vinden van leuke vacatures etc).”
Lees hier hoe Jim zijn Zijnsintentie ontdekte en hoe het daarna met hem ging.

Ook leven en werken
vanuit jouw Zijnsintentie?

bottom of page