top of page

Zijnsintentie Jessica
 


Mijn Zijnsintentie is: samen in positie


Ik ben hier om:
– Ik breng samen in positie voor mezelf
– Ik breng samen in positie naar anderen


Hoe ik naar de wereld kijk is, dat ..: 
– Ik zie de wereld vooral als plek waar je samen met anderen ergens naartoe werkt. Gezamenlijk
een doel bereiken geeft een meerwaarde t.o.v. individueel bereikte doelen.

– Je zult het moeten doen met de middelen(mensen) die je tot je beschikking hebt en dat is prima.

– Door elkaars gebruiksaanwijzing te kennen wordt het bepalen van ieders positie t.o.v. ook mogelijk.

– In positie zijn maakt dat je bij kunt dragen aan het resultaat van het team, deze positie is niet
statisch maar beweegt en dat kan ook anderen aanzetten tot bewegen.


Dit is de context waarin ik mijn Zijnsintentie breng:
– Ik werk vanuit een externe positie (sta buiten de organisatie).

– In een gastvrije omgeving met ruimte voor plezier.

– Samen met mensen die openstaan om te willen bewegen/veranderen/samenwerken.

– Er is voldoende ruimte om een traject uit te zetten.

– Resultaatgericht werken.
IK LOOP BIJ EEN POTENTIELE OPDRACHT DEZE BULLETPOINTS LANGS OM TE CHECKEN
OF DIT ECHT BIJ MIJ EN MIJN ZIJNSINTENTIE PAST.


Ik manifesteer mijn Zijnsintentie in mijn werk en in mijn privéleven door:
– Tijdens mijn werk als F&B manager bij het Holiday Inn werkten wij tijdens een periode van een
vacaturestop met 14 man terwijl er 19 hoorden te werken. Ondanks dat dit een bijna onmogelijke
opgave leek, heb ik de uitdaging opgepakt en het team het geloof bijgebracht dat we het samen
konden doen, en aldus geschiedde.

– Als er met een groep vrienden wilde ideeën worden geopperd om een lang weekend of een weekje
weg te gaan en alle mogelijke opties komen voorbij, ben ik degene die alle informatie bij elkaar
brengt en de mogelijkheden onderzoekt en uiteindelijk met een voorstel komt waar iedereen zich in
kan vinden, rekening houdend met alle smaken binnen die groep. De volgende stap is dan al snel dat
de tickets, het verblijf en de noodzakelijke uitstapjes/dineetjes ook door mij worden georganiseerd.

– In onze reizen maken wij vaak gebruik van home-exchange (met gesloten beurs in elkaars huizen
verblijven). Binnenkort gaan wij 4 weken naar Zuid-Afrika en ik heb een carrousel van huizenruil bewerkstelligd waarbij iedereen met elkaar in contact komt (zelfs een driehoeksruil komt tot stand),
de verbinding die ontstaat met deze mensen en het vertrouwen dat wij op zo’n korte termijn in
elkaar hebben geeft mij veel voldoening.

– In mijn coaching van startende docenten heb ik een zij-instromer weer de motivatie van haar
overstap naar het onderwijs in laten zien toen zij in een onderwijsorganisatie in haar eerste jaar
tegen muren aan liep. Door zichzelf weer te zien in haar kracht en met haar kwaliteiten en dat te
gaan doen waar zij energie van krijgt; het contact met de leerlingen.

– Ten tijde van een reorganisatie bij ROCTOP merkte ik dat veel collega’s zich bedreigd en onveilig
voelden in hun werk. Ik heb toen mijn team bij elkaar geroepen en maakte hen duidelijk dat we ons
gingen richten op dat waar we WEL invloed op hadden, namelijk de inrichting van het onderwijs en
onze leerlingen en alleen DAAR onze energie in zouden steken. Hierdoor werd de negatieve spiraal
waar sommigen in zaten doorbroken en gingen wij samen deze lastige periode tegemoet.
Het gevoel dat wij als team dit gingen rooien was prachtig en heeft het team hechter dan ooit gemaakt.

– In hockey en voetbal stond ik altijd mid/mid(spil). Ik heb op verzoek ook op andere posities gestaan,
maar niets gaf mij zoveel voldoening als de lijnen uitzetten, het overzicht te hebben en weten wanneer
iemand in positie gezet moest worden en vooral om zelf ook onderdeel te zijn van het team.

– Een ad hoc aanvraag voor een afscheidsreceptie kan voor menigeen een reden zijn in paniek te
raken, voor mij is dit in een handomdraai geregeld; de juiste mensen op de juiste plek op het juiste
moment neerzetten en zelf daar waar nodig inspringen om het voor elkaar te krijgen.

VOOR WELKE OPDRACHTGEVER IS DIT VOORBEELD EEN GOED ARGUMENT, IK HOU
HIERBIJ REKENING MET IETS OP KORTE TERMIJN.


Mijn talenten zijn:
– Analyseren
– Overzicht hebben
– Oog-hand coördinatie
– Tactisch inzicht
– Doorzettingsvermogen
– Goed kunnen kijken
– Empathisch vermogen, luisterend oor
– Resultaatgerichtheid, doelgerichtheid
– Positief ingesteld; in mogelijkheden denken die altijd tot iets constructiefs kunnen leiden


Dit vertel ik anderen over mijn Zijnsintentie:
Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen zich prettig voelen en op hun plek zitten; wat zijn
hun kwaliteiten, wensen maar ook hun gebruiksaanwijzing. Zodra wij in onze positie staan, staan
wij in onze kracht en dat leidt in een team tot ongekende resultaten. Vaak meer nog dan de vooraf
gestelde doelen. Ik word echt superblij om samen met elkaar teamprestaties neer te zetten die vooraf
niet voor mogelijk werden gehouden. Een team of een individu op dit pad te mogen begeleiden is
wat ik kan bijdragen en dat doe ik met ontzettend veel plezier.


Dit ga ik doen om nog meer vanuit mijn Zijnsintentie te leven en werken:
– Ik pas mijn LinkedIn profiel aan.
– In al mijn correspondentie en teksten breng ik mijn Zijnsintentie over.
– Het naar buiten brengen van mijn Zijnsintentie gaat vanaf vandaag gebeuren.
– Zolang ik in de horeca werkzaam ben leg ik uit wat mijn nieuwe rol inhoudt.
– Bij het aannemen van opdrachten reflecteer ik en maak een koppeling naar mijn Zijnsintentie.
– Ik doe mijn werk op projectbasis en kom telkens als externe kracht de organisatie binnen.
– Ik presenteer mij vanuit mijn Zijnsintentie en breng het vertrouwen en geloof in het beoogde
resultaat over.

 

 

 

bottom of page